OPTOMEC设备

 • LENS 3D HY 20 CA

  LENS 3D HY 20 密闭式可控气氛增减材复合制造系统为操作钛合金及铝合...了解详情
 • LENS 3D HY 20 OA

  LENS 3D HY 20 开放式增减材混合制造系统为结合增材制造不减材制造在...了解详情
 • LENS 850-R

  充分验证工业增材制造系统用于修复、再加工、改进与制造的先进性LENS 850-...了解详情
 • LENS MR-7

  用于制造和修复高性能金属零件的增材制造技术新突破   LE...了解详情
 • LENS 450

  LENS 450将工业级的金属3D打印技术引入科研实验和教学。OPTOMEC开...了解详情